اطلاع رسانی حساب کاربری دینون اکسپلور صفحه نخست
وکیل کسب و کارها-مشاوره حقوقی تخصصی
پرسش سوال

دسته بندی مقالات

ارث

به یاد مادر

به یاد مادر

نه که بگویم بهترین مادر دنیا بود.نبود.این اواخر بیشتر وقت ها هم یا داشت غر می زد یا عصبانی بود.از هر کار مان ایراد می گرفت و مدام آن بچه ی کوفتی همسایه را توی سرمان می کوبید.اما دوستش داشتم و می دانم که دوستم داشت.حتی اگر این را خیلی به هم نمی گفتیم.روانت شاد مادر ...

دسترسی : رایگان1402/11/16

ملک موروثی و فروش آن

ملک موروثی و فروش آن

گاهی یک مرد فوت کرده و یک خانه از او باقی می ماند و فرزندان و همسر او در اینکه با آن ملک چه کنند اختلاف نظر دارند.بعضی ها می خواهند خانه باقی بماند و بعضی دیگر قصد فروش آن را دارند.این اختلاف نظر و کلنجار ممکن است باعث دعوا و رنگ باختن پیوند خانوادگی بشود پس بهترین راه، چاره جویی از قانون می باشد.طبق قانون تمام ورثه در آن ملک شریک هستند و به صورت مشاع مالک م ...

دسترسی : رایگان1402/11/05