اطلاع رسانی حساب کاربری دینون اکسپلور صفحه نخست
وکیل کسب و کارها-مشاوره حقوقی تخصصی
پرسش سوال

دسته بندی مقالات

ملک موروثی و فروش آن

ملک موروثی و فروش آن

گاهی یک مرد فوت کرده و یک خانه از او باقی می ماند و فرزندان و همسر او در اینکه با آن ملک چه کنند اختلاف نظر دارند.بعضی ها می خواهند خانه باقی بماند و بعضی دیگر قصد فروش آن را دارند.این اختلاف نظر و کلنجار ممکن است باعث دعوا و رنگ باختن پیوند خانوادگی بشود پس بهترین راه، چاره جویی از قانون می باشد.طبق قانون تمام ورثه در آن ملک شریک هستند و به صورت مشاع مالک محسوب می شوند البته به جز همسر متوفی که فقط از قیمت آن ارث خواهد برد.

پیشنهاد اول ما توافق و سازش است اما اگر راهی به جز دادگاه برایتان باقی نمانده بدانید که قانون در چنین وضعیتی حق را به فروشنده ها داده و حتی اگر یک نفر بخواهد بفروشد می تواند دادخواست"فروش ملک مشاع" بدهد تا دادگاه ملک را از طریق مزایده به فروش بگذارد.

 

عباس اشتری-وکیل دادگستری

09134142966

انتشاربروزرسانیمطالعهدسترسی
1402/11/051402/11/0525 مرتبهرایگان

پرسش و پاسخ کاربران