اطلاع رسانی حساب کاربری دینون اکسپلور صفحه نخست
وکیل کسب و کارها-مشاوره حقوقی تخصصی
پرسش سوال

دسته بندی مقالات

به یاد مادر

به یاد مادر

نه که بگویم بهترین مادر دنیا بود.نبود.این اواخر بیشتر وقت ها هم یا داشت غر می زد یا عصبانی بود.از هر کار مان ایراد می گرفت و مدام آن بچه ی کوفتی همسایه را توی سرمان می کوبید.اما دوستش داشتم و می دانم که دوستم داشت.حتی اگر این را خیلی به هم نمی گفتیم.روانت شاد مادر

انتشاربروزرسانیمطالعهدسترسی
1402/11/161402/11/1631 مرتبهرایگان

پرسش و پاسخ کاربران