اطلاع رسانی حساب کاربری دینون اکسپلور صفحه نخست
وکیل کسب و کارها-مشاوره حقوقی تخصصی
پرسش سوال

دسته بندی مقالات

خانواده

ناتوانی از پرداخت مهریه(2)

ناتوانی از پرداخت مهریه(2)

اگر نور چراغ زندگی شما به پایان رسیده و همسر محترم مطالبه ی مهریه را از دادگاه کرده است از آنجا که متاسفانه پرداخت تعداد سکه حتی کم در این شرایط اقتصادی کار هرکسی نیست و شما در این مسئله تنها نیستید برای عبور از این بحران با شما هستیم: قانونگذار برای حل مشکل کسی که توان پرداخت مهریه را ندارد راهکاری به نام "درخواست اعسار" در نظر گرفته است.طی این در ...

دسترسی : اشتراکی1403/02/09

ناتوانی از پرداخت مهریه

ناتوانی از پرداخت مهریه

اگر همسر شما درخواست پرداخت مهریه از شما دارد و برای این کار به اداره ثبت مراجعه نموده و علیه شما اجرائیه گرفته است ولی شما توان پرداخت مهریه را ندارید شما به ترتیب باید چه کارهایی انجام دهید؟ 1در ابتدا بدانید تنها سی روز فرصت دارید تا نسبت به پرداخت یا اعتراض به اجرائیه ثبتی مهریه اقدام کنید 2 دادخواستی با عنوان "اعسار از پرداخت مهریه" وجود دارد.ش ...

دسترسی : رایگان1403/01/28

نکته های مهم قانونی در ازدواج(1)

نکته های مهم قانونی در ازدواج(1)

زمان ازدواج زمان شیرینی است که در آن انسان به دلیل احساساتی شدن موارد مهم را نادیده میگیرد.اما همین می تواند بعدها موجب پشیمانی شود.انسان خردمند همواره دور اندیش است.ما اینجا به مهم ترین نکاتی که هنگام ازدواج باید مد نظر قرارگیرد اشاره می کنیم: الفزمان خواستگاری 1آقا باید در مورد شغل خود صادق باشد.اگر فردی که دانشجو یا فروشنده ساده است خود را پزشک یا مهندس م ...

دسترسی : اشتراکی1403/01/18