اطلاع رسانی حساب کاربری دینون اکسپلور صفحه نخست
وکیل کسب و کارها-مشاوره حقوقی تخصصی
پرسش سوال

دسته بندی مقالات

حقوق کار

گرفتن مزد کار

گرفتن مزد کار

می خواستید وارد بازار کسب و کار بشوید و از شاگردی کردن شروع کنید.با یک صحبت شفاهی در مورد ساعت و مقدار حقوق کار خود را شروع کردید اما حالا که وقت پرداخت حقوق است اوستا یا صاحب کارتان به اصطلاح دبه کرده است و از پرداخت پول طفره می رود.آیا راهی برای گرفتن حق خود دارید؟ پاسخ مثبت و یک بله بزرگ است.با ما همراه باشید! شما می توانید به اداره کار محل اشتغال خود مر ...

دسترسی : رایگان1402/11/16