اطلاع رسانی حساب کاربری دینون اکسپلور صفحه نخست
وکیل کسب و کارها-مشاوره حقوقی تخصصی
پرسش سوال

دسته بندی مقالات

آشنایی با مالیات(2)

آشنایی با مالیات(2)

تمام صاحبان مشاغل مکلف به پرداخت مالیات هستند.مالیات کارمندان قبل از دریافت حقوق توسط دولت کسر می شود.مالیات کارگران نیز توسط کارفرما پرداخت می گردد.اما مالیات مشاغل آزاد باید توسط خود آن ها اظهار شود.اگر جزو صاحبین حرفه و مشاغل آزاد هستید یعنی مغازه دارید یا خودتان برای خودتان کار می کنید با ما همراه باشید:

هر صاحب شغل آزادی باید اظهارنامه مالیاتی تنظیم کند.اظهارنامه فرم مخصوصی است که درآمد و هزینه افراد توسط خودشان در آن بیان می شود و مبنای محاسبه مالیات ان ها قرار می گیرد.

اگر کسب و کار شما کوچک است به شما استفاده از تبصره ماده 100 قانون مالیات را پیشنهاد می کنیم.مطابق این ماده کسانی که تا 100 برابر سقف معافیت قانونی مالیاتی را دارند به جای پرداخت مالیات به نسبت درآمد مبلغ مقطوعی را که قابل تقسیط است پرداخت کرده و همچنین از نگه داری دفاتر مخصوص معاف خواهند بود.سقف مذکور برای سال 1403 حداکثر مبلغ 18 میلیارد تومان است.پس اگر کسب و کار شما درآمدی زیر این مقدار را دارد توصیه می کنیم استفاده از مزایای این ماده را از دست ندهید. 

 

عباس اشتری-وکیل دادگستری

09134142966

انتشاربروزرسانیمطالعهدسترسی
1403/04/111403/04/116 مرتبهرایگان

پرسش و پاسخ کاربران