دینـون

ناشر و صاحب امتیاز

سیدرضاکاظمی

نام و نام خانوادگی :سیدرضاکاظمی
جنسیت :مرد
سـال تولـد :1373
استان و شهـر :خراسان رضوی،مشهد
دیـن و مذهب :اسلام،شیعه
وضعیت تاهل :مجرد
میـزان تحصیلات :کارشناسی
رشتـه تحصیـلی :فیزیک
شغـل :
امتیـاز فنـی :0 واحـد
میـزان درآمـد :0 تومـان
درآمـد دریافتـی :0 تومـان
موجـودی پنـل :0 تومـان

سیدرضاکاظمی

سیدرضاکاظمی

امتیـاز فنـی :0واحد


پرسـش سـوال
ثبت نـام :1399/08/28
فعالیـت :1399/09/21
شناسـه :11
صفحـه :srezakazemi

دینـون ؛ پلتفـرم انتشـار علـم و دانـش در ایـران ...

تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است ؛SiteMap.xml

Dinon.ir