دینـون

ناشر و صاحب امتیاز

برنامه نویس

نام و نام خانوادگی :برنامه نویس
جنسیت :مرد
سـال تولـد :1368
استان و شهـر :
دیـن و مذهب :اسلام ، شیعه
وضعیت تاهل :متاهل
میـزان تحصیلات :
رشتـه تحصیـلی :
شغـل :
امتیـاز فنـی :2037 واحـد
میـزان درآمـد :0 تومـان
درآمـد دریافتـی :0 تومـان
موجـودی پنـل :0 تومـان

برنامه نویس

برنامه نویس

امتیـاز فنـی :2037واحد


پرسـش سـوال
ثبت نـام :1399/08/27
فعالیـت :1399/11/12
شناسـه :10
صفحـه :sharifi

دینـون ؛ پلتفـرم انتشـار علـم و دانـش در ایـران ...

تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است ؛SiteMap.xml

Dinon.ir