دینـون

ناشر و صاحب امتیاز

حبیب عزیزی

نام و نام خانوادگی :حبیب عزیزی
جنسیت :مرد
سـال تولـد :1350
استان و شهـر :کرمانشاه
دیـن و مذهب :
وضعیت تاهل :متاهل
میـزان تحصیلات :کارشناسی
رشتـه تحصیـلی :هنرهای تجسمی
شغـل :دبیر فرهنگ و هنر
امتیـاز فنـی :825 واحـد
میـزان درآمـد :0 تومـان
درآمـد دریافتـی :0 تومـان
موجـودی پنـل :0 تومـان

حبیب عزیزی

حبیب عزیزی

امتیـاز فنـی :825واحد


پرسـش سـوال
ثبت نـام :1399/08/26
فعالیـت :1399/09/09
شناسـه :9
صفحـه :azizi

دینـون ؛ پلتفـرم انتشـار علـم و دانـش در ایـران ...

تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است ؛SiteMap.xml

Dinon.ir