دینـون

ناشر و صاحب امتیاز

علی فرهابیان

نام و نام خانوادگی :علی فرهابیان
جنسیت :مرد
سـال تولـد :1384
استان و شهـر :کهگلویه و بویر احمد
دیـن و مذهب :شیعه
وضعیت تاهل :مجرد
میـزان تحصیلات :
رشتـه تحصیـلی :انسانی
شغـل :
امتیـاز فنـی :0 واحـد
میـزان درآمـد :0 تومـان
درآمـد دریافتـی :0 تومـان
موجـودی پنـل :0 تومـان

علی فرهابیان

علی فرهابیان

امتیـاز فنـی :0واحد


پرسـش سـوال
ثبت نـام :1399/08/29
فعالیـت :1399/10/15
شناسـه :13
صفحـه :ali13

دینـون ؛ پلتفـرم انتشـار علـم و دانـش در ایـران ...

تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است ؛SiteMap.xml

Dinon.ir