تعرفـه خدمـات

محاسبه کارمزد و خدمات دینـون


تمامی امکانات دینون به صورت کاملا رایگان در اختیار کاربران قرار می گیرد.
کارمزد دینون صرفا در زمان فروش موفق محتوای آموزشی با توجه به سطح پنل کاربر محاسبه می گردد.

سطح کاربربازه امتیازتعرفه خدمات و سطح دسترسی
مهمانمعادل 0 واحدکاربر صرفا می تواند سوالات و پاسخ ها را مشاهده نموده و همچنین به بخش خلاصه مطالب آموزشی دسترسی داشته باشد.
کارآموزاز 0 تا 250 واحدکاربر می تواند سوالات خود را در زمینه های مختلف بپرسد تا توسط کارشناسان پاسخ داده شود. همچنین امکان ارائه امتیاز به سوالات ؛ پاسخ ها و مطالب دیگران در این سطح برای کاربر فراهم می باشد.
کارداناز 250 تا 500 واحدتمامی امکانات سطح « کارآموز » به همراه امکان ارائه پاسخ به سوالات دیگران در این سطح فعال می شود.
کارشناساز 500 تا 1000 واحدتمامی امکانات سطح « کاردان » به همراه امکان ثبت مطالب آموزشی در این سطح فراهم می شود. همچنین قابلیت دریافت دعوت نامه فعال خواهد شد.
متخصصاز 1000 تا 2500 واحدتمامی امکانات سطح « کارشناس » به همراه امکان تعیین تعرفه برای مطالب آموزشی در این سطح فراهم می شود. در این سطح کاربر می تواند به صورت مستقیم از طریق فروش محتوای آموزشی در دینون درآمد کسب نموده و از هر فروش موفق محتوا 25% قیمت آن به عنوان کارمزد کسر شده و 75% به حساب کاربر واریز می شود.
استاد2500 واحد و بیشترتمامی امکانات سطح « متخصص » در این سطح فعال بوده با این تفاوت که از هر فروش موفق محتوا 15% قیمت آن به عنوان کارمزد کسر شده و 85% به حساب کاربر واریز می شود.

بیشتر بدانید ...

دینـون ؛ پلتفرم انتشار علم و دانش در ایران SiteMap.xml تعرفه خدماتلیست کاربراندرباره دینون تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است.