درگاه کاربری
فعالیت اخیـر دستـه بنـدی کاوش هوشمنـد پشتیبـانی سایت دربـاره دینـون

صفحه حسین توکلی

درباره حسین توکلی
حسین توکلی

حسین توکلی

75 امتیاز
معرفی و سوابق

مشخصـات فـردی :

نام و نام خانوادگی : حسین توکلی
جنسیت :
سـال تولـد :
استان و شهـر :
دیـن و مذهب :
وضعیت تاهل :


سـوابق تحصیـلی :

میـزان تحصیلات :
رشتـه تحصیـلی :
محـل تحصیـل :


سابقـه فعالیت در دینون :

شمـاره کاربـری : 4
زمان ثبت نـام : 1400/05/27
آخرین فعالیت : 1400/07/02
میزان امتیـاز : 75
تعداد سـوال : 7
تعداد پاسخ : 0
تعداد دیدگاه : 0

دینـون ؛ پلتفرم انتشار علم و دانش در ایران SiteMap.xml پشتیبانی واتساپقوانین و مقرراتلیست کارشناسان تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است.