درگاه کاربری
فعالیت اخیـر دستـه بنـدی کاوش هوشمنـد پشتیبـانی سایت دربـاره دینـون

صفحه امیرخسرو دادمهر

درباره امیرخسرو دادمهر
امیرخسرو دادمهر

امیرخسرو دادمهر

45 امتیاز
معرفی و سوابق

مشخصـات فـردی :

نام و نام خانوادگی : امیرخسرو دادمهر
جنسیت :
سـال تولـد : 0
استان و شهـر :
دیـن و مذهب :
وضعیت تاهل :


سـوابق تحصیـلی :

میـزان تحصیلات :
رشتـه تحصیـلی :
محـل تحصیـل :


سابقـه فعالیت در دینون :

شمـاره کاربـری : 3
زمان ثبت نـام : 1400/05/27
آخرین فعالیت : 1400/06/20
میزان امتیـاز : 45
تعداد سـوال : 4
تعداد پاسخ : 0
تعداد دیدگاه : 1

دینـون ؛ پلتفرم انتشار علم و دانش در ایران SiteMap.xml پشتیبانی واتساپقوانین و مقرراتلیست کارشناسان تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است.