اطلاع رسانی حساب کاربری دینون اکسپلور صفحه نخست
ریسرچ و کمی نکات آموزشی کنکوری
پرسش سوال

دسته بندی مقالات

کاشت و کشاورزی

بومیان آمریکا سه گیاه ذرت، لوبیا و کدو را در کنار هم میکاشتند تا برای یکدیگر سودمند باشند!

ذرت سازه ای برای رشد لوبیا بود، لوبیا خاک را غنی ميكرد و کدو روی زمین رشد كرده و مانع رشد علف هرز میشد.

انتشاربروزرسانیمطالعهدسترسی
1402/11/171402/11/1722 مرتبهرایگان

پرسش و پاسخ کاربران