اطلاع رسانی حساب کاربری دینون اکسپلور صفحه نخست
آموزش جامع اقدامات معاون اجرایی مدارس
پرسش سوال

دسته بندی مقالات

ترتیب چیدمان دفتر نتایج ( امتحانات) دوره متوسطه اول

ترتیب چیدمان دفتر نتایج ( امتحانات) دوره متوسطه اول

سلام خدمت همکاران گرامی

برای صحافی و چاپ دفتر امتحانات دوره متوسطه اول می بایست اوراق مربوطه از سامانه سیدا دریافت شده و به ترتیب زیر مرتب و صحافی گردد.

  1. سربرگ ( مشخصات مدرسه )
  2. روکش کل پایه ها (نمون برگ 301)
  3.  آمار کلی (302) چیدمان
  4. روکش هفتم ( نمون برگ 303)
  5. نتایج هفتم ( کارنامه ها)
  6.  روکش هشتم ( نمون برگ303)
  7. نتایج هشتم ( کارنامه ها)
  8. روکش نهم ( نمون برگ 303)
  9.  نتایج نهم ( کارنامه )
  10. پلمپ نتایج ( نمون برگ 305)

توضیح مرتبط :

برای دریافت دفتر از سامانه سیدا ، مراحل زیر را دنبال کنید :

سیدای مدیر  -->>  عملیات ضمن سال -->> کارنامه -->> دفتر ارزشیابی عملکرد

انتشاربروزرسانیمطالعهدسترسی
1402/10/271402/10/2744 مرتبهرایگان

پرسش و پاسخ کاربران