اطلاع رسانی حساب کاربری دینون اکسپلور صفحه نخست
ریسرچ و کمی نکات آموزشی کنکوری
پرسش سوال

دسته بندی مقالات

دنیای رنگ ها در عنصرهای دسته d (فلزات واسطه)

 

 چه چیزی سبب سرخی یاقوت شده است؟!

 ساختار یاقوت از جنس اکسید آلومینیوم است که در آن برخی از یون های آلومینیوم با یونهای کروم جایگزین شده است و رنگ سرخ زیبای یاقوت را ایجاد کرده است.

 

 چرا زمرد سبزرنگ است؟!

 این سنگ از سیلیکات آلومینیوم و برلیم تشکیل شده است و زیبایی رنگ آن مربوط به یونهای کروم و وانادیم درون آن است.

 

 رنگ زیبای سنگ فیروزه به چه دلیل است؟!

 فیروزه فسفات آلومینیم است که با یونهای مس آبی رنگ شده است.

 

رد پای فلزات واسطه را در سنگها و شیشه های رنگی میتوان پیدا کرد.

انتشاربروزرسانیمطالعهدسترسی
1402/11/071402/11/0735 مرتبهرایگان

پرسش و پاسخ کاربران