دینـون

معرفی و زمینه فعالیت :

[PTitle]
 

آموزش به روز ترین شیوه های تعمیرات موبایل

 

محمدرضا

محمدرضا

امتیـاز فنـی :78واحد


پرسـش سـوال
ثبت نـام :1399/08/20
فعالیـت :1399/09/03
شناسـه :2
صفحـه :mohammadreza

 

گلس زدن بر روی گوشی

گلس زدن بر روی گوشی

اول صفحه گوشی را تمیز کرده و سپس گلس را بر روی آن قرار میدهید ...

1399/08/2076

گلس زدن بر روی گوشی

گلس زدن بر روی گوشی

اول صفحه گوشی را تمیز کرده و سپس گلس را بر روی آن قرار میدهید ...

1399/08/2077

ادامـه فهرست مطالب

دینـون ؛ پلتفـرم انتشـار علـم و دانـش در ایـران ...

تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است ؛SiteMap.xml

Dinon.ir