راهنمای کسب امتیاز

نحوه کسب امتیاز و ارتقاء سطح کاربری


جدول نحوه تخصیص امتیاز به فعالیت کاربران

عنوان عملکردمیزان امتیازتوضیحات
طرح سوال مفید10 واحدبا ثبت هر سوال مفید و تایید آن توسط تیم پشتیبانی ؛ معادل 10 واحد به امتیازات کاربر افزوده می شود.
طرح سوال هجو30 واحدچنانچه سوال مطرح شده به عنوان سوال اسپم و هجو تلقی شود ؛ 30 واحد از امتیازات کاربر کسر خواهد شد.
ارائه پاسخ مفید15 واحدبا ثبت هر پاسخ مفید و تایید آن توسط تیم پشتیبانی ؛ معادل 15 واحد به امتیازات کاربر افزوده می شود.
ارائه پاسخ اسپم40 واحدچنانچه پاسخ ارائه شده به عنوان پاسخ اسپم و هجو تلقی شود ؛ 40 واحد از امتیازات کاربر کسر خواهد شد.
ثبت آموزش مفید20 واحدبا ثبت هر مطلب آموزشی مفید و تایید آن توسط تیم پشتیبانی ؛ معادل 20 واحد به امتیازات کاربر افزوده می شود.
ثبت آموزش هجو50 واحدچنانچه مطلب ارائه شده به عنوان آموزش اسپم و هجو تلقی شود ؛ 50 واحد از امتیازات کاربر کسر خواهد شد.
ارائه امتیاز و پسند2 واحدبا ارائه هر امتیاز مثبت یا منفی به سوال ، پاسخ و یا مطلب سایر افراد ؛ معادل 2 واحد به امتیازات کاربر افزوده می شود.
دریافت امتیاز مثبت5 واحدچنانچه سوال ، پاسخ و یا مطلب از سوی دیگران به عنوان محتوای مفید و مناسب تلقی شود ؛ معادل 5 واحد به امتیازات کاربر افزوده می شود.
دریافت امتیاز منفی5 واحدچنانچه سوال ، پاسخ و یا مطلب از سوی دیگران به عنوان محتوای اسپم و هجو تلقی شود ؛ 5 واحد از امتیازات کاربر کسر می شود.

جدول سطوح کاربری و ایجاد دسترسی

سطح کاربربازه امتیازتعرفه خدمات و سطح دسترسی
مهمانمعادل 0 واحدکاربر صرفا می تواند سوالات و پاسخ ها را مشاهده نموده و همچنین به بخش خلاصه مطالب آموزشی دسترسی داشته باشد.
کارآموزاز 0 تا 250 واحدکاربر می تواند سوالات خود را در زمینه های مختلف بپرسد تا توسط کارشناسان پاسخ داده شود. همچنین امکان ارائه امتیاز به سوالات ؛ پاسخ ها و مطالب دیگران در این سطح برای کاربر فراهم می باشد.
کارداناز 250 تا 500 واحدتمامی امکانات سطح « کارآموز » به همراه امکان ارائه پاسخ به سوالات دیگران در این سطح فعال می شود.
کارشناساز 500 تا 1000 واحدتمامی امکانات سطح « کاردان » به همراه امکان ثبت مطالب آموزشی در این سطح فراهم می شود. همچنین قابلیت دریافت دعوت نامه فعال خواهد شد.
متخصصاز 1000 تا 2500 واحدتمامی امکانات سطح « کارشناس » به همراه امکان تعیین تعرفه برای مطالب آموزشی در این سطح فراهم می شود. در این سطح کاربر می تواند به صورت مستقیم از طریق فروش محتوای آموزشی در دینون درآمد کسب نموده و از هر فروش موفق محتوا 25% قیمت آن به عنوان کارمزد کسر شده و 75% به حساب کاربر واریز می شود.
استاد2500 واحد و بیشترتمامی امکانات سطح « متخصص » در این سطح فعال بوده با این تفاوت که از هر فروش موفق محتوا 15% قیمت آن به عنوان کارمزد کسر شده و 85% به حساب کاربر واریز می شود.

بیشتر بدانید ...

دینـون ؛ پلتفرم انتشار علم و دانش در ایران SiteMap.xml تعرفه خدماتلیست کاربراندرباره دینون تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است.