دینـون

شرایط دوست واقعی

بروز رسانی : 1399/09/17        علاقـه : 51        بازدیـد : 269

????????شرایط دوست واقعی

????امام جعفر صادق علیه السلام فرمود:
"کسی که تمام شرایط را داشته باشد رفیق کامل است و الا به همان اندازه درجه دوستی او کم می شود،و اگر هیچ یک از آنها را نداشته باشد اساساً نام دوست نمی توان بر او گذاشت."

١_ظاهر و باطنش یکسان باشد. (آنچه نسبت به تو ابراز می دارد در دل نیز همان باشد)

٢_خوبی تو را خوبی خودش بداند و بدی تو را بدی خود، (آبروی تو را آبروی خود بداند؛)

٣_اگر در وضع مالی او بهبودی حاصل شد و به ثروتی دست یافت یا به مقامی رسید،با تو تغییر روش ندهد؛

4_به اندازه توانایی و قدرتش از مساعدت و همراهی با تو مضایقه نکند؛

5_تو را در روز گرفتاری و بدبختی به دست فراموشی نسپارد و تنهایت نگذارد

???? وسائل الشیعه، ج 12


محدودیت دستـرسی ...

جهت مشاهده ادامه مطلب ؛ وارد درگاه کاربری خود شوید.

ورود به درگاه کاربری

مصطفی جعفری

مصطفی جعفری

امتیـاز فنـی :1671واحد


پرسـش سـوال
ثبت مطلب :1399/09/17
بـروز رسانی :1399/09/17
شناسه مطلب :71
قیمت مطلب :0 تومان

علاقه مندان اخیـر

  • 1400/01/23

دینـون ؛ پلتفـرم انتشـار علـم و دانـش در ایـران ...

تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است ؛SiteMap.xml

Dinon.ir