دینـون

اعتبار سنجی آدرس ایمیل و آدرس اینترنتی

بروز رسانی : 1399/08/26        علاقـه : 54        بازدیـد : 259

اعتبار سنجی آدرس ایمیل و آدرس اینترنتی
 

با سلام خدمت شما دوستان گرامی
در مطلب آموزشی امروز قصد دارم نحوه اعتبار سنجی آدرس ایمیل و آدرس اینترنتی یا همون URL در PHP یاد بگیریم.

منظور از اعتبار سنجی

فرض کنیم ما یک فرم داریم که در اون از کاربر میخوایم آدرس ایمیل و یا آدرس وبلاگ یا سایتش رو وارد کنه. برای همین در سمت سرور نیاز هست که از کدی استفاده کنیم تا آدرس وارد شده رو بررسی و چک کنه و اگر آدرس اشتباه باشه به کاربر تذکر بده تا آدرس درست رو وارد کنه.
ما برای اعتبار سنجی از تابع preg_match استفاده می کنیم.

اسکریپت اعتبار سنجی آدرس ایمیل

برای اعتبار سنجی آدرس ایمیل از تابع زیر استفاده کنید :

$email = test_input($_POST["email"]);
if (!preg_match("/^([a-z0-9])+([.a-z0-9_-])*@([a-z0-9_-])+(.[a-z0-9_-]+)+[a-z0-9_-]$/i",$email)) {
$emailErr = "آدرس ایمیل اشتباه است";
}else{$emailErr = "آدرس ایمیل درست وارد شده است";}

اسکریپت اعتبار سنجی آدرس وبسایت و وبلاگ و ...

برای اعتبار سنجی آدرس URL از تابع زیر استفاده کنید :

$website = test_input($_POST["website"]);
if (!preg_match("/\b(?:(?:https?|ftp):\/\/|www\.)[-a-z0-9+&@#\/%?=~_|!:,.;]*[-a-z0-9+&@#\/%=~_|]/i",$website)) {
$webErr = "آدرس وبسایت اشتباه است";
}else{$webErr = "آدرس وبسایت درست وارد شده است";}


محدودیت دستـرسی ...

جهت مشاهده ادامه مطلب ؛ وارد درگاه کاربری خود شوید.

ورود به درگاه کاربری

برنامه نویس

برنامه نویس

امتیـاز فنـی :2046واحد


پرسـش سـوال
ثبت مطلب :1399/08/26
بـروز رسانی :1399/08/26
شناسه مطلب :35
قیمت مطلب :0 تومان

علاقه مندان اخیـر

  • 1400/02/17

دینـون ؛ پلتفـرم انتشـار علـم و دانـش در ایـران ...

تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است ؛SiteMap.xml

Dinon.ir