دینـون

امام رضاوتربیت نسل منتظر 2

بروز رسانی : 1399/11/11        علاقـه : 37        بازدیـد : 253

امام رضاوتربیت نسل منتظر 2
 

در قسمت اول صفاتی که امام رضا علیه السلام برای امام برشمرده اند مطرح شد.در رهرو امام ونسل منتظر نیز باید این صفات ظهور کند. در کشورهای مسلمان باید عده ای باشند که به همه زبان ها آگاهی یابند تا بتوانند با هر کس با زبان خودش احتجاج کنند. باید از ادیان آگاهی کامل داشته باشند، تا بتوانند با پیروان هر دینی طبق آیین خودشان مناظره و بحث کنند. نیز باید از خصوصیات دلسوزی، انصاف، عدالت، راستی، صبر و بردباری، مهربانی بهره مند باشند تا بتوانندراهکارهای تربیت نسل منتظر را بیان کنندودر این مورد اهتمام کافی داشته باشند.


محدودیت دستـرسی ...

جهت مشاهده ادامه مطلب ؛ وارد درگاه کاربری خود شوید.

ورود به درگاه کاربری

لارتین

لارتین

امتیـاز فنـی :853واحد


پرسـش سـوال
ثبت مطلب :1399/11/10
بـروز رسانی :1399/11/11
شناسه مطلب :119
قیمت مطلب :0 تومان

علاقه مندان اخیـر

  • 1400/02/17

دینـون ؛ پلتفـرم انتشـار علـم و دانـش در ایـران ...

تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است ؛SiteMap.xml

Dinon.ir