دینـون

معرفی و زمینه فعالیت :

[PTitle]
 

حکایات و عنایات اهل بیت.شامل برآروده شدن حاجات،دعا،توسل،رفع بلا و ترس و غم،شفای امراض و رویای صادقه و... .همچنین داستان های شهدا و کراماتشان،علما و کراماتشان.

 

علی عباسی

علی عباسی

امتیـاز فنـی :147واحد


پرسـش سـوال
ثبت نـام :1399/09/02
فعالیـت :1399/09/02
شناسـه :18
صفحـه :aliabbasi

 

کمک به سادات(فشرده و کوتاه)

کمک به سادات(فشرده و کوتاه)

بسم الله الرحمن الرحیم فردی که زیاد حج میرفتدر راه حج متوجه شد خانم علویه ای چهار فرزند یتیم دارد و کم توان ...

1399/09/0225549

ادامـه فهرست مطالب

دینـون ؛ پلتفـرم انتشـار علـم و دانـش در ایـران ...

تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است ؛SiteMap.xml

Dinon.ir