دینونبـازار خریـد و فـروش محتـوای دانشگاهـی

ثبت نــام جدید ورود به درگــاه :: زمینـه فعالیـت سایـت دینـون چیست؟ ::
لیسـت آگهـی جدیـد لیسـت آگهـی برتـر لیسـت تقاضـای محتـوا جستجـوگـر پیشـرفتـه

صفحه اختصاصـی سعید حقیقی

نــام : سعید سعید حقیقی
نـام خانوادگـی : حقیقی
جنسیـت : آقــا
تاریـخ تولـد : 0
شهـر سکونـت :
میـزان تحصیـلات :
رشتـه تحصیلـی :
شغـل : دبیر
تاریخ ثبت نام : 12:13 :: 1396/11/04تعـداد آگهـی : 1
آخرین فعالیت : 00:35 :: 1396/11/19تعـداد پیـام : 0

لیست آگهـی سعید حقیقی

علوم تجربی و ریاضیات جامع

علوم تجربی و ریاضیات جامع

نویسنـده : سعید حقیقی

نـوع : کتـاب

موقعیت :

وضعیت : کاملا نـو

بازدید : 81

قیمـت : 28000 21000 تومان

1396/11/19 سعید حقیقیسعید حقیقی

آمار اجمالـی سایت

تعداد کاربـر : 14 تعداد آگهـی : 32 تعداد تقاضـا : 0 تعداد پیـام : 4 لیست بررسـی : 0 بازدیـد سایت : 30766
ارتبــاط با مدیریـت سفارش ثبت تبلیغـات حامیـان سایـت دینـون راهنمـای جامـع دینـون
طراح و برنامه نویس : میثم شریفی