دینونبـازار خریـد و فـروش محتـوای دانشگاهـی

ثبت نــام جدید ورود به درگــاه :: زمینـه فعالیـت سایـت دینـون چیست؟ ::
لیسـت آگهـی جدیـد لیسـت آگهـی برتـر لیسـت تقاضـای محتـوا جستجـوگـر پیشـرفتـه

صفحه اختصاصـی میثم شریفی

نــام : میثم میثم شریفی
نـام خانوادگـی : شریفی
جنسیـت : آقــا
تاریـخ تولـد : 1368
شهـر سکونـت : کرمانشاه
میـزان تحصیـلات : کارشناسی
رشتـه تحصیلـی : ریاضی
شغـل : دبیر
تاریخ ثبت نام : 20:44 :: 1396/11/03تعـداد آگهـی : 27
آخرین فعالیت : 21:21 :: 1396/11/28تعـداد پیـام : 3

لیست آگهـی میثم شریفی

درس و کنکور هوش مصنوعی کارشناسی ارشد

درس و کنکور هوش مصنوعی کارشناسی ارشد

نویسنـده : حمیدرضا مقسمی - رضا رافع

نـوع : کتـاب

موقعیت : کرمانشاه

وضعیت : کاملا نـو

بازدید : 81

قیمـت : 10000 3500 تومان

1396/11/12 میثم شریفیمیثم شریفی

درس و کنکور مدارهای منطقی کارشناسی ارشد

درس و کنکور مدارهای منطقی کارشناسی ارشد

نویسنـده : حمیدرضا مقسمی - علیرضا برومند نیا

نـوع : کتـاب

موقعیت : کرمانشاه

وضعیت : کاملا نـو

بازدید : 72

قیمـت : 11000 4500 تومان

1396/11/12 میثم شریفیمیثم شریفی

ریاضی عمومی کنکور کارشناسی ارشد

ریاضی عمومی کنکور کارشناسی ارشد

نویسنـده : الیاس هنگامیان اصل

نـوع : کتـاب

موقعیت : کرمانشاه

وضعیت : قلـم خوردگـی کـم

بازدید : 72

قیمـت : 20000 7000 تومان

1396/11/12 میثم شریفیمیثم شریفی

آنالیز حقیقی رویدن - ترجمه ایزد دوستدار

آنالیز حقیقی رویدن - ترجمه ایزد دوستدار

نویسنـده : اچ . ال رویدن

نـوع : کتـاب

موقعیت : کرمانشاه

وضعیت : قلـم خوردگـی کـم

بازدید : 75

قیمـت : 26000 7500 تومان

1396/11/12 میثم شریفیمیثم شریفی

مقدمه ای بر نظریه مدول ها

مقدمه ای بر نظریه مدول ها

نویسنـده : محمدرضا پورنکی - سیامک یاسمی

نـوع : کتـاب

موقعیت : کرمانشاه

وضعیت : قلـم خوردگـی کـم

بازدید : 93

قیمـت : 20000 5000 تومان

1396/11/12 میثم شریفیمیثم شریفی

مجموعه سوالت کارشناسی ارشد ریاضی با پاسخ تشریحی

مجموعه سوالت کارشناسی ارشد ریاضی با پاسخ تشریحی

نویسنـده : دکتر محمد حسن حسین زاده - انور حسینی - علی صفدری

نـوع : کتـاب

موقعیت : کرمانشاه

وضعیت : در حـد نـو

بازدید : 69

قیمـت : 20000 4500 تومان

1396/11/12 میثم شریفیمیثم شریفی

آمار و احتمال فنی و مهندسی نشر پردازش

آمار و احتمال فنی و مهندسی نشر پردازش

نویسنـده : گروه مولفین پردازش

نـوع : کتـاب

موقعیت : کرمانشاه

وضعیت : در حـد نـو

بازدید : 89

قیمـت : 15000 5000 تومان

1396/11/12 میثم شریفیمیثم شریفی

نظریه زبان ها و ماشین ها مدرسان شریف

نظریه زبان ها و ماشین ها مدرسان شریف

نویسنـده : مهندس محمدرضا نامی

نـوع : کتـاب

موقعیت : کرمانشاه

وضعیت : کاملا نـو

بازدید : 69

قیمـت : 18000 5000 تومان

1396/11/06 میثم شریفیمیثم شریفی

کتاب جامع تحلیل مدارهای الکتریکی (1 و 2) مدرسان شریف

کتاب جامع تحلیل مدارهای الکتریکی (1 و 2) مدرسان شریف

نویسنـده : مهندس حسین نامی - مهندس احسان عابدی

نـوع : کتـاب

موقعیت : کرمانشاه

وضعیت : کاملا نـو

بازدید : 88

قیمـت : 34200 12000 تومان

1396/11/06 میثم شریفیمیثم شریفی

آمار و احتمالات ویژه رشته برق و کامپیوتر مدرسان شریف

آمار و احتمالات ویژه رشته برق و کامپیوتر مدرسان شریف

نویسنـده : علی جعفری دهكردی

نـوع : کتـاب

موقعیت : کرمانشاه

وضعیت : کاملا نـو

بازدید : 71

قیمـت : 21600 4000 تومان

1396/11/06 میثم شریفیمیثم شریفی

بررسی میزان مسئولیت پذیری دانش آموزان در حیطه خانواده

بررسی میزان مسئولیت پذیری دانش آموزان در حیطه خانواده

نویسنـده : گروهی از دانشجویان

نـوع : تحقیـق

موقعیت : کرمانشاه

وضعیت : فایـل ورد - WORD

بازدید : 62

قیمـت : 25000 7000 تومان

1396/11/05 میثم شریفیمیثم شریفی

راهنما و مرجع کامل حل مسائل نظریه مجموعه ها

راهنما و مرجع کامل حل مسائل نظریه مجموعه ها

نویسنـده : شووینگ تی. لین ، یو فنگ. لین

نـوع : کتـاب

موقعیت : کرمانشاه

وضعیت : کاملا نـو

بازدید : 72

قیمـت : 12000 2000 تومان

1396/11/05 میثم شریفیمیثم شریفی

نظریه مجموعه ها و کاربردهای آن

نظریه مجموعه ها و کاربردهای آن

نویسنـده : شووینگ تی. لین ، یو فنگ. لین

نـوع : کتـاب

موقعیت : کرمانشاه

وضعیت : قلـم خوردگـی کـم

بازدید : 72

قیمـت : 14000 2000 تومان

1396/11/05 میثم شریفیمیثم شریفی

شبکه های کامپیوتری - کتاب ارشد پوران پژوهش

شبکه های کامپیوتری - کتاب ارشد پوران پژوهش

نویسنـده : امیرمسعود رحمانی

نـوع : کتـاب

موقعیت : کرمانشاه

وضعیت : کاملا نـو

بازدید : 63

قیمـت : 16000 6000 تومان

1396/11/05 میثم شریفیمیثم شریفی

ساختمان های گسسته - کتاب ارشد پوران پژوهش

ساختمان های گسسته - کتاب ارشد پوران پژوهش

نویسنـده : مهندس هادی یوسفی

نـوع : کتـاب

موقعیت : کرمانشاه

وضعیت : کاملا نـو

بازدید : 88

قیمـت : 18000 6500 تومان

1396/11/05 میثم شریفیمیثم شریفی

راهنما و حل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد دوم

راهنما و حل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد دوم

نویسنـده : دکتر طاهر لطفی

نـوع : کتـاب

موقعیت : کرمانشاه

وضعیت : کاملا نـو

بازدید : 89

قیمـت : 20000 3000 تومان

1396/11/05 میثم شریفیمیثم شریفی

راهنما و حل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد اول

راهنما و حل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد اول

نویسنـده : دکتر طاهر لطفی

نـوع : کتـاب

موقعیت : کرمانشاه

وضعیت : کاملا نـو

بازدید : 71

قیمـت : 20000 3000 تومان

1396/11/05 میثم شریفیمیثم شریفی

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی - جلد دوم

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی - جلد دوم

نویسنـده : راس فینی - جورج توماس

نـوع : کتـاب

موقعیت : کرمانشاه

وضعیت : در حـد نـو

بازدید : 72

قیمـت : 30000 5000 تومان

1396/11/05 میثم شریفیمیثم شریفی

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی - جلد اول (2)

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی - جلد اول (2)

نویسنـده : راس فینی - جورج توماس

نـوع : کتـاب

موقعیت : کرمانشاه

وضعیت : کاملا نـو

بازدید : 63

قیمـت : 30000 4000 تومان

1396/11/05 میثم شریفیمیثم شریفی

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی - جلد اول (1)

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی - جلد اول (1)

نویسنـده : جورج توماس - راس فینی

نـوع : کتـاب

موقعیت : کرمانشاه

وضعیت : در حـد نـو

بازدید : 66

قیمـت : 30000 5000 تومان

1396/11/05 میثم شریفیمیثم شریفی

دفتر رياضي دهم گاج

دفتر رياضي دهم گاج

نویسنـده : گروه مولفان گاج

نـوع : کتـاب

موقعیت : کرمانشاه

وضعیت : کاملا نـو

بازدید : 69

قیمـت : 10000 2500 تومان

1396/11/03 میثم شریفیمیثم شریفی

ریاضی کامل پایه هفتم جویا مجد

ریاضی کامل پایه هفتم جویا مجد

نویسنـده : کریم کرمی

نـوع : کتـاب

موقعیت : کرمانشاه

وضعیت : کاملا نـو

بازدید : 84

قیمـت : 30000 12000 تومان

1396/11/03 میثم شریفیمیثم شریفی

رياضي آزمون پايه هشتم جویا مجد

رياضي آزمون پايه هشتم جویا مجد

نویسنـده : کریم کرمی

نـوع : کتـاب

موقعیت : کرمانشاه

وضعیت : در حـد نـو

بازدید : 73

قیمـت : 10000 4000 تومان

1396/11/03 میثم شریفیمیثم شریفی

ریاضی پایه یازدهم نشر گلبرگ

ریاضی پایه یازدهم نشر گلبرگ

نویسنـده : سید عادل‌رضا مرتضوی - امیرحسین مجوزی

نـوع : کتـاب

موقعیت : کرمانشاه

وضعیت : کاملا نـو

بازدید : 63

قیمـت : 7000 2500 تومان

1396/11/03 میثم شریفیمیثم شریفی

کتاب کار ریاضی نهم جویا مجد

کتاب کار ریاضی نهم جویا مجد

نویسنـده : کریم کرمی

نـوع : کتـاب

موقعیت : کرمانشاه

وضعیت : کاملا نـو

بازدید : 82

قیمـت : 16000 5000 تومان

1396/11/03 میثم شریفیمیثم شریفی

کتاب کار ریاضی دهم جویا مجد

کتاب کار ریاضی دهم جویا مجد

نویسنـده : کریم کرمی

نـوع : کتـاب

موقعیت : کرمانشاه

وضعیت : کاملا نـو

بازدید : 74

قیمـت : 20000 6000 تومان

1396/11/03 میثم شریفیمیثم شریفی

میکرو ریاضی دهم گاج

میکرو ریاضی دهم گاج

نویسنـده : یوسف داستان - حسین اسفینی

نـوع : کتـاب

موقعیت : کرمانشاه

وضعیت : کاملا نـو

بازدید : 82

قیمـت : 29000 8000 تومان

1396/11/03 میثم شریفیمیثم شریفی

آمار اجمالـی سایت

تعداد کاربـر : 14 تعداد آگهـی : 32 تعداد تقاضـا : 0 تعداد پیـام : 4 لیست بررسـی : 0 بازدیـد سایت : 30819
ارتبــاط با مدیریـت سفارش ثبت تبلیغـات حامیـان سایـت دینـون راهنمـای جامـع دینـون
طراح و برنامه نویس : میثم شریفی