دینونبـازار خریـد و فـروش محتـوای دانشگاهـی

ثبت نــام جدید ورود به درگــاه :: زمینـه فعالیـت سایـت دینـون چیست؟ ::
لیسـت آگهـی جدیـد لیسـت آگهـی برتـر لیسـت تقاضـای محتـوا جستجـوگـر پیشـرفتـه

لیسـت آگهـی جدیـد

مرتب سازی بر اساس : آگهـی جدیـد

فیلتـر و مرتب سازی بر اساس

کتاب جامع نهم EQ

کتاب جامع نهم EQ

نویسنـده : فاطمه حسینی

نـوع : کتـاب

موقعیت : کرمانشاه

وضعیت : در حـد نـو

بازدید : 109

قیمـت : 24500 15000 تومان

1396/11/05 علیرضا سلطانیعلیرضا سلطانی

بررسی میزان مسئولیت پذیری دانش آموزان در حیطه خانواده

بررسی میزان مسئولیت پذیری دانش آموزان در حیطه خانواده

نویسنـده : گروهی از دانشجویان

نـوع : تحقیـق

موقعیت : کرمانشاه

وضعیت : فایـل ورد - WORD

بازدید : 72

قیمـت : 25000 7000 تومان

1396/11/05 میثم شریفیمیثم شریفی

راهنما و مرجع کامل حل مسائل نظریه مجموعه ها

راهنما و مرجع کامل حل مسائل نظریه مجموعه ها

نویسنـده : شووینگ تی. لین ، یو فنگ. لین

نـوع : کتـاب

موقعیت : کرمانشاه

وضعیت : کاملا نـو

بازدید : 86

قیمـت : 12000 2000 تومان

1396/11/05 میثم شریفیمیثم شریفی

نظریه مجموعه ها و کاربردهای آن

نظریه مجموعه ها و کاربردهای آن

نویسنـده : شووینگ تی. لین ، یو فنگ. لین

نـوع : کتـاب

موقعیت : کرمانشاه

وضعیت : قلـم خوردگـی کـم

بازدید : 80

قیمـت : 14000 2000 تومان

1396/11/05 میثم شریفیمیثم شریفی

شبکه های کامپیوتری - کتاب ارشد پوران پژوهش

شبکه های کامپیوتری - کتاب ارشد پوران پژوهش

نویسنـده : امیرمسعود رحمانی

نـوع : کتـاب

موقعیت : کرمانشاه

وضعیت : کاملا نـو

بازدید : 71

قیمـت : 16000 6000 تومان

1396/11/05 میثم شریفیمیثم شریفی

ساختمان های گسسته - کتاب ارشد پوران پژوهش

ساختمان های گسسته - کتاب ارشد پوران پژوهش

نویسنـده : مهندس هادی یوسفی

نـوع : کتـاب

موقعیت : کرمانشاه

وضعیت : کاملا نـو

بازدید : 104

قیمـت : 18000 6500 تومان

1396/11/05 میثم شریفیمیثم شریفی

راهنما و حل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد دوم

راهنما و حل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد دوم

نویسنـده : دکتر طاهر لطفی

نـوع : کتـاب

موقعیت : کرمانشاه

وضعیت : کاملا نـو

بازدید : 100

قیمـت : 20000 3000 تومان

1396/11/05 میثم شریفیمیثم شریفی

راهنما و حل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد اول

راهنما و حل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد اول

نویسنـده : دکتر طاهر لطفی

نـوع : کتـاب

موقعیت : کرمانشاه

وضعیت : کاملا نـو

بازدید : 83

قیمـت : 20000 3000 تومان

1396/11/05 میثم شریفیمیثم شریفی

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی - جلد دوم

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی - جلد دوم

نویسنـده : راس فینی - جورج توماس

نـوع : کتـاب

موقعیت : کرمانشاه

وضعیت : در حـد نـو

بازدید : 81

قیمـت : 30000 5000 تومان

1396/11/05 میثم شریفیمیثم شریفی

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی - جلد اول (2)

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی - جلد اول (2)

نویسنـده : راس فینی - جورج توماس

نـوع : کتـاب

موقعیت : کرمانشاه

وضعیت : کاملا نـو

بازدید : 72

قیمـت : 30000 4000 تومان

1396/11/05 میثم شریفیمیثم شریفی

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی - جلد اول (1)

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی - جلد اول (1)

نویسنـده : جورج توماس - راس فینی

نـوع : کتـاب

موقعیت : کرمانشاه

وضعیت : در حـد نـو

بازدید : 75

قیمـت : 30000 5000 تومان

1396/11/05 میثم شریفیمیثم شریفی

دفتر رياضي دهم گاج

دفتر رياضي دهم گاج

نویسنـده : گروه مولفان گاج

نـوع : کتـاب

موقعیت : کرمانشاه

وضعیت : کاملا نـو

بازدید : 77

قیمـت : 10000 2500 تومان

1396/11/03 میثم شریفیمیثم شریفی

ریاضی کامل پایه هفتم جویا مجد

ریاضی کامل پایه هفتم جویا مجد

نویسنـده : کریم کرمی

نـوع : کتـاب

موقعیت : کرمانشاه

وضعیت : کاملا نـو

بازدید : 96

قیمـت : 30000 12000 تومان

1396/11/03 میثم شریفیمیثم شریفی

رياضي آزمون پايه هشتم جویا مجد

رياضي آزمون پايه هشتم جویا مجد

نویسنـده : کریم کرمی

نـوع : کتـاب

موقعیت : کرمانشاه

وضعیت : در حـد نـو

بازدید : 83

قیمـت : 10000 4000 تومان

1396/11/03 میثم شریفیمیثم شریفی

آمار اجمالـی سایت

تعداد کاربـر : 14 تعداد آگهـی : 32 تعداد تقاضـا : 0 تعداد پیـام : 4 لیست بررسـی : 0 بازدیـد سایت : 36148
ارتبــاط با مدیریـت سفارش ثبت تبلیغـات حامیـان سایـت دینـون راهنمـای جامـع دینـون
طراح و برنامه نویس : میثم شریفی